MATERIAL HANDLING

คําสัญญาจากเรา :เชื่อถือได้อย่างแท้จริง

on_robots

OnRobot is a world leader in providing collaborative robot solutions

Authorized OnRobot Partner

MATERIAL HANDLING

การย้ายโอน การจัดเรียง การบรรจุและวางบนพาเลท

กระบวนการจัดการวัสดุแบบอัตโนมัติถือเป็นกระบวนการที่สมเหตุสมผล หากคุณต้องการลดความเหนื่อยล้าหรือเพิ่มผลผลิตโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาแรงงานไม่เพียงพอ ในงานด้านการจัดการวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ จะถูกเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบของการ “หยิบและวาง” วัตถุ หุ่นยนต์สามารถทำงานไปร่วมกับแรงงงานตามเงื่อนไขในการทำงานของคุณเพื่อย้ายตำแหน่งหรือจัดเรียงวัตถุต่าง ๆ หรือเพื่อทำการบรรจุ จัดวางวัตถุบนพาเลทหรือเพื่อดำเนินกระบวนการอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นความไวต่อปัจจัยแวดล้อมที่กำหนด ความยืดหยุ่นหรือความแข็งแรง กระบวนการเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถจัดการวัสดุได้อย่างแม่นยำไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

วิธีสร้างแอปพลิเคชั่นการจัดวางบนพาเลท

เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบการจัดวางบนพาเลทผ่านวิดีโอแนะนำรายละเอียดชุดนี้ คุณจะได้รับรับทราบแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาและรายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญในการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้

การพัฒนาระบบ PICK & PLACE

สินค้าของ OnRobot สามารถทำงานร่วมกับแบรนด์หุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นนำทั้งหมดนี้

กรุณาติดต่อเรา หากหุ่นยนต์อัตโนมัติของคุณไม่ตรงตามแบรนด์ที่เราได้นำเสนอด้านล่างนี้ เพื่อให้เราได้แนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ

SCHEDULE A CALL