ASSEMBLY

คําสัญญาจากเรา :เชื่อถือได้อย่างแท้จริง

on_robots

OnRobot is a world leader in providing collaborative robot solutions

Authorized OnRobot Partner

ASSEMBLY

การสอด, การยึด, การกำหนดตำแหน่ง, การไขสกรู, การไขน็อต

การปรับอัตโนมัติของงานประกอบด้วยหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันแบบต่าง ๆ จะทำให้คุณสามารถเพิ่มความเร็วและคุณภาพในการทำงานพร้อม ๆ กับการลดค่าใช้จ่ายของคุณ ระบบสามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับแรงงานของคุณ หรือรับหน้าที่จัดการงานแบบซ้ำเดิมเพื่อให้พนักงานมีเวลาจัดการงานอื่นที่จำเป็นมากกว่า การจัดการวัสดุชิ้นเล็ก ๆ ที่มีรูปทรงพิเศษโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ เช่น ในการไขสกรู การยึด การกำหนดตำแหน่ง เป็นต้น ความหลากหลายในการใช้งานถือว่าน่าพอใจมาก การปรับตั้งใหม่ที่ไม่ยุ่งยากจากระบบการทำงานของเราทำให้เกิดความคุ้มค่าในระดับสูงสุดไม่ว่าจะในสถานการณ์ที่มีวัสดุหลากหลาย/หรือการทำงานกับวัสดุที่มีจำนวนน้อย

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

การพัฒนาระบบงานไขสกรู

เรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบงานไขสกรูผ่านวิดีโอแนะนำอย่างละเอียดนี้ คุณจะได้พบกับแนวทางที่เหมาะสม ข้อพิจารณาต่าง ๆ และรายละเอียดด้านเทคนิคที่สำคัญเพื่อเริ่มการทำงานดังกล่าว

สินค้าของ OnRobot สามารถทำงานร่วมกับแบรนด์หุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นนำทั้งหมดนี้

กรุณาติดต่อเรา หากหุ่นยนต์อัตโนมัติของคุณไม่ตรงตามแบรนด์ที่เราได้นำเสนอด้านล่างนี้ เพื่อให้เราได้แนะนำสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ

SCHEDULE A CALL